Help:Contents

From OntoDocWiki

Jump to: navigation, search

Програмне забезпечення - сукупність програм, мов програмування, спеціальних процедур, правил і документації, необхідних для використання програмних продуктів.

Personal tools